rys. nr 2 - powrót do nazwanego zakresu z każdego miejsca w arkuszu

ten rysunek przedstawia powrót do nazwanego zakresu z każdego miejsca w arkuszu