rys. nr 18 - zmiana właściwości zakresu w VBA

ten rysunek przedstawia zmianę właściwości zakresu w VBA