rys. nr 15 - nakładanie filtru za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+L

ten rysunek przedstawia nakładanie filtru za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+L