rys. nr 13 - tabela ze zdefiniowanymi nazwami

ten rysunek przedstawia — tabelę ze zdefiniowanymi nazwami