rys. nr 10 - okno Nawigator, gdzie możemy podejrzeć zawartość skoroszytu

ten rysunek przedstawia okno Nawigator, gdzie możemy podejrzeć zawartość skoroszytu