rys. nr 1 - nazywanie zaznaczonego zakresu

ten rysunek przedstawia miejsce, w którym wpisujemy nazwę zaznaczonego zakresu