rys. nr 5 - polecenie Konwertuj na listę

ten rysunek przedstawia ścieżkę dostępu do polecenia Konwertuj na listę