rys. nr 22 - Dane zaimportowane do Excela

ten rysunek przedstawia dane zaimportowane do Excela zawierające tylko kolumny z listy