rys. nr 21 - Okno importowania danych

ten rysunek przedstawia okno Importowania danych, gdzie ustawiamy parametry wstawienia danych do Excela