rys. nr 20 - prawidłowe działanie funkcji Table.SelectColumns

ten rysunek przedstawia prawidłowe działanie funkcji Table.SelectColumns