rys. nr 2 - Z tabeli/zakresu

ten rysunek przedstawia ścieżkę dostępu do polecenia Z tabeli/zakresu