rys. nr 18 - Komunikat o wstawieniu nowego kroku

ten rysunek przedstawia komunikat o wstawieniu nowego kroku