rys. nr 17 - Filtrowanie listy za pomocą polecenia Usuń puste

ten rysunek przedstawia filtrowanie listy za pomocą polecenia Usuń puste