rys. nr 16 - Błąd funkcji wynikający z wartości null na liście

ten rysunek przedstawia błąd funkcji wynikający z wartości null na liście