rys. nr 15 - Zapis funkcji Table.SelectColumns z odwołaniem do zapytania z listą

ten rysunek przedstawia zapis funkcji Table.SelectColumns z odwołaniem do zapytania z listą