rys. nr 1 - Przykładowe dane

ten rysunek zawiera przykładowe dane do zadania