Rys. nr 9 – ścieżka dostępu do polecenia Excel

ten rysunek przedstawia ścieżkę dostępu do polecenia Excel