Rys. nr 8 – Zapytanie w postaci funkcji – oznaczenie fx

ten rysunek przedstawia zapytanie w postaci funkcji – oznaczenie fx