Rys. nr 7 – Funkcja w Power Query

ten rysunek przedstawia wywoływanie funkcji w Power Query