Rys. nr 6 – Edytor zaawansowany z zapisem funkcji

ten rysunek przedstawia Edytor zaawansowany z zapisem funkcji