Rys. nr 2 – formuła funkcji do usuwania pustych kolumn w Notepadzie ++

ten rysunek przedstawia formułę funkcji do usuwania pustych kolumn w Notepadzie ++