Rys. nr 17 – Zapytania załadowane do Excela jako połączenia

ten rysunek przedstawia zapytania załadowane do Excela jako połączenia