Rys. nr 13 – Wprowadzanie parametru funkcji (wybór tabeli z drugiego zapytania)

ten rysunek przedstawia wprowadzanie parametru funkcji (wybór tabeli z drugiego zapytania)