Rys. nr 11 – okno Nawigator

ten rysunek przedstawia okno Nawigator