Rys. nr 8 – data z oznaczeniem dnia tygodnia

ten rysunek przedstawia datę z oznaczeniem dnia tygodnia