Rys. nr 6 – komunikat dla błędnej daty (daty dnia wolnego od pracy)

ten rysunek przedstawia komunikat dla błędnej daty (daty dnia wolnego od pracy)