Rys. nr 5 – okno sprawdzania poprawności danych

ten rysunek przedstawia okno sprawdzania poprawności danych