Rys. nr 4 – polecenie Poprawność danych

ten rysunek przedstawia polecenie Poprawność danych