Rys. nr 2 –wartość 0 zwrócona przez funkcję DNI.ROBOCZE dla daty z weekendu

ten rysunek przedstawia wartość 0 zwróconą przez funkcję DNI.ROBOCZE dla daty z weekendu