Rys. nr 11 – komunikat o błędnym wpisaniu daty

ten rysunek przedstawia komunikat o błędnym wpisaniu daty