Rys. nr 10 – okno sprawdzania poprawności danych

ten rysunek przedstawia okno sprawdzania poprawności danych