0
0 Produkty w koszyku

No products in the cart.

Procent i działania z procentami w Excelu 2010Excel 2010 — Procent i działania z procentami — porada 20

Procent to bardzo ważna rzecz w obliczeniach matematycznych i tym samym jest on bardzo ważny w Excelu. Można przyjąć, że 1% = 0,01. Taką dokładnie wartość przyjmuje Excel. Mimo, że nawet w pasku formuły pokazywana jest wartość w procentach, to w rzeczywistości znajduje się tam odpowiedni ułamek. 

O tym należy pamiętać, mimo że widzisz 10%, 15%, 66% czy 100% czy jakąkolwiek inną wartość, to jest wynik formatowania, a w komórce w rzeczywistości przechowywany jest odpowiadający mu ułamek. 

W wideo powyżej możesz zobaczyć jak w Excelu wykonać podstawowe działania z procentami:

  Obliczanie wartości, jeśli są znane suma i procent

 • Do tego wystarczy proste mnożenie. Mnożysz wartość procentu (pamiętaj, żeby był on odpowiednio opisany, czyli najlepiej, żeby było ustawione formatowanie procentowe) przez sumę i dostajesz wynik w postaci wartości. Czyli np:, że 15% z 200 = 30.
 • Obliczanie procentu, jeśli są znane suma i wartość. W tej sytuacji wykonujesz dzielenie. Dzielisz wartość przez sumę, a następnie mnożysz przez 100… Czekaj to nie tak. Nie możesz przemnożyć przez 100 ponieważ wtedy uzyskasz inną wartość, ta wartość będzie 100 razy większa od prawidłowego wyniku. W takiej sytuacji powinieneś nadać formatowanie procentowe. Wynik będzie wyświetlał się w poprawnych %, ale też będzie przechowywana odpowiednia wartość w komórce.
 • Obliczanie sumy, jeśli są znane poszczególne wartość i procent całości jakie one stanowią. W tym przypadku wykonujesz kilka mnożeń i jednocześnie sumujesz wyniki. Excel dodatkowo daje Ci funkcję, która jeszcze łatwiej pozwoli Ci wykonać to obliczenie. Zamiast mnożenia pojedynczych komórek jedna przez drugą, a następnie ich dodawania zaznaczasz do funkcji od razu jeden obszar, a następnie odpowiadający mu drugi obszar, a całą resztę obliczeń wykonuje za Ciebie funkcja.
 • Obliczanie różnicy procentowej między dwoma liczbami, to może być trochę trudniejsze, ale wystarczy wiedzieć jak działa procent i co chcesz obliczyć. Chcesz obliczyć różnicę procentową i wiedzieć jaką cześć całości stanowi ta różnica. Czyli wystarczy, że od 2 wartości odejmiesz pierwszą, włożysz to w nawiasy, a następnie podzielisz przez pierwszą wartość:

  (wartość2 — wartość1)/wartość1

  albo upraszczając

  wartość2/wartość1 — 1 

 • Zmniejszanie lub zwiększanie liczby o wartość procentową, to proste mnożenie, tylko trzeba pamiętać o całości, jeśli chcesz cenę obniżyć o 15% to możesz to wykonać za pomocą działania:

  wartość * (100% — 15%)

  a jeśli chcesz zwiększyć to:

  wartość * (100% + 15%)

Bardzo często przy tych obliczeniach odpowiednie zastosowanie jest stosowanie odwołanie względne i odwołanie bezwzględne, żeby przyspieszyć obliczanie wielu wyników. 

Bezpośredni odnośnik do filmu na youtube — 
Excel 2010 — Procent i działania z procentami — porada 20