Rys. nr 9 – zmiana nazwy nowej kolumny w pasku formuły

ten rysunek przedstawia zmianę nazwy nowej kolumny w pasku formuły