Rys. nr 6 – ścieżka dostępu do polecenia Od 0 (kolumna indeksu)

ten rysunek przedstawia ścieżkę dostępu do polecenia Od 0 (kolumna indeksu)