Rys. nr 27 – dane zaimportowane z Power Query

ten rysunek przedstawia dane zaimportowane z Power Query