Rys. nr 21 – rozwinięte dane z kolumny niestandardowej

ten rysunek przedstawia rozwinięte dane z kolumny niestandardowej