Rys. nr 20 – Rozwijanie kolumny niestandardowej

ten rysunek przedstawia rozwijanie kolumny niestandardowej