Rys. nr 2 – polecenie Z tabeli/ zakresu

ten rysunek przedstawia polecenie Z tabeli/ zakresu