Rys. nr 19 – dane z nową kolumną niestandardową

ten rysunek przedstawia dane z nową kolumną niestandardową