Rys. nr 16 – usuwanie kroku

ten rysunek przedstawia usuwanie kroku