Rys. nr 15 – kod na dodanie kolumny indeks numerowanej od 1

ten rysunek przedstawia kod na dodanie kolumny indeks numerowanej od 1