Rys. nr 13 – polecenie Od 1 (kolumna indeks)

ten rysunek przedstawia ścieżkę dostępu do polecenia Od 1 (kolumna indeks)