Rys. nr 1 – przykładowe dane do zadania

ten rysunek przedstawia przykładowe dane do zadania