Rys. nr 7 – okno dodawania kolumny warunkowej (druga funkcja JEŻELI)

ten rysunek przedstawia okno dodawania kolumny warunkowej (druga funkcja JEŻELI)