Rys. nr 6 – okno dodawania kolumny warunkowej (pierwsza funkcja JEŻELI)

ten rysunek przedstawia okno dodawania kolumny warunkowej (pierwsza funkcja JEŻELI)