Rys. nr 4 – dwa zapytania w Power Query (dwie tabele)

ten rysunek przedstawia dwa zapytania w Power Query (dwie tabele)