Rys. nr 15 – Dane zaimportowane do Excela

ten rysunek przedstawia dane zaimportowane do Excela