Rys. nr 14 – okno Importowania danych

ten rysunek przedstawia okno Importowania danych