Rys nr 11 – odwołanie do kolumny Świętkorzyskie z zapytania tRegiony_k

ten rysunek przedstawia odwołanie do kolumny Świętkorzyskie z zapytania tRegiony_k