Rys. nr 10 – zapis funkcji List.Contains dla pierwszej reguły kolumny warunkowej

ten rysunek przedstawia zapis funkcji List.Contains dla pierwszej reguły kolumny warunkowej